NEUROBION®

Neurobion Česko
Neurobion

NEUROBION® je léčivý přípravek k prevenci a léčbě deficitu vitaminů B1, B6 a B12, který se může projevovat poruchami citlivosti a brněním v rukou a nohou.* Léčí častou příčinu těchto příznaků.**

Vitaminy B1, B6 a B12 obsažené v Neurobionu pomáhají aktivovat, regenerovat a chránit nervy.

*v důsledku nedostatku vitaminů B ** nedostatek vitaminů B

Informace o produktu

NEUROBION® je určený k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů B1, B6 a B12, který může vést ke smíšené senzoricko-motorické polyneuropatii.*** Neurobion obsahuje terapeutické dávky neurotropních vitaminů B, vitaminy B1, B6 a B12, které mohou ulevovat od neurologických symptomů způsobených nedostatkem vitaminů B a regenerují nervy.

*** při nedostatečném příjmu, narušení vstřebávání, zvýšené ztrátě nebo požadavku na tyto vitaminy.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 100 mg thiaminu (thiamine nitrate), 50 mg pyridoxinu (pyridoxine hydrochloride) a 1 mg kyanokobalaminu (cyanocobalamin).

Vitaminy B1, B6 a B12 obsažené v Neurobionu pomáhají aktivovat, regenerovat a chránit nervy. Vitaminy B1, B6 a B12 jsou nezbytné pro udržení zdravých nervů.

  • Vitamin B1 pro zajištění energetických potřeb nervové tkáně díky podpoře metabolismu sacharidů.

  • Vitamin B6 (neuromediátorů) se podílí na metabolismu neurotransmiterů (jako je např. adrenalin a serotonin).

  • Vitamin B12 přispívá k na regeneraci nervů, syntéze myelinu a udržování myelinových pochev.

Dospělí:

1 tableta denně.

Pacienti mají být poučeni, aby se poradili se svým lékařem, pokud příznaky přetrvávají po 30 dnech léčby nebo pokud se příznaky zhorší.

NEUROBION® je určený pro dospělé k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů B1, B6 a B12, který může za určitých okolností vést ke smíšené senzoricko-motorické polyneuropatii, tedy stavu, kdy je příjem těchto vitaminů nedostatečný, nebo je narušena jejich absorpce, případně je jejich ztráta či potřeba zvýšená.

Zjistěte více o vitaminech B, nervovém systému, nedostatku vitaminů B a jeho symptomech.

NEUROBION® 100 mg/50 mg/1 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu podání k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů B1, B6 a B12. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!