Zistite viac o vitamíne B, nervovej sústave, nedostatku vitamínu B a príznakoch jeho nedostatku.

* Spôsobené nedostatkom vitamínov skupiny B. ** Nedostatok vitamínov B1, B6 a B12.

MAT-SK-NEUROBION-23-000026

Neurobion 100 mg/50 mg/1 mg filmom obalené tablety je liek na perorálne podanie na prevenciu a liečbu nedostatku vitamínov B1, B6 a B12. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku.