ZA AKO DLHO SA ZBAVÍTE NÁDCHY?
Zdieľať:

ZA AKO DLHO SA ZBAVÍTE NÁDCHY?

ZAUJÍMAVOSTI

PODOBNÉ PRÍPRAVKY

¹ Dvojito zaslepená placebom kontrolovaná klinická štúdia preukázala, že použitím prípravku Nasivin® 0,05 % sa v porovnaní s bežným soľným fyziologickým roztokom štatisticky významne skrátilo trvanie akútnej nádchy o 2 dni. Reinecke S, Tschaikin M. Investigation of the Effect of Oxymetazoline on the Duration of Rhinitis. MMW - Fortschr Med.

2005;147(3):113-118.

Nasivin je liek na podanie do nosa. Obsahuje oxymetazolín. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O správnom používaní sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.