Mnohé príznaky zápalu prinosových dutín – čo robiť
Zdieľať:

MNOHÉ PRÍZNAKY ZÁPALU PRINOSOVÝCH DUTÍN – ČO ROBIŤ

ZAUJÍMAVOSTI

PODOBNÉ PRÍPRAVKY

¹ Dvojito zaslepená placebom kontrolovaná klinická štúdia preukázala, že použitím prípravku Nasivin® 0,05 % sa v porovnaní s bežným soľným fyziologickým roztokom štatisticky významne skrátilo trvanie akútnej nádchy o 2 dni. Reinecke S, Tschaikin M. MMW - Fortschr Med. 2005;147(3):113-118.

² Martindale. Tridsiate ôsme vydanie. The complete drug reference. Oxymetazoline Hydrochloride. Editor: Thomson Reuters.

Nasivin je liek na podanie do nosa. Obsahuje oxymetazolín. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O správnom používaní sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.