Jak funguje nervový systém?

Jak funguje nervový systém?

Naše produkty

Zdroje článku

¹Bazira, P.J. (2021). An overview of the nervous system. Surgery (Oxford), 39(8), 451-462.

²Bayram-Weston, Z. (2022). Nervous system 1: introduction to the nervous system. Nursing Times[online], 118(3), 1-5.

³Informed Health. How does the nervous system work? NCBI Bookshelf [online]. 2016, Aug 19 [cited. 2022, Aug 16].

⁴Noback, C.R., Strominger, N.L., Demarest, R.J., & Ruggiero, D.A. (2005). The Human Nervous System: Structure and Function, ix-xi, 141-153.

⁵Catala, M., & Kubis, N. (2013). Gross anatomy and development of the peripheral nervous system. InSaid, G., & Krarup, C. Handbook of Clinical Neurology, 115, 29-41.

⁶Gibbons, C.H. (2019). Basics of autonomic nervous system function. In Levin, K.H., & Chauvel, P.Handbook of Clinical Neurology, 160, 407-418.

⁷Saab, A.S., Nave, K.A. (2017). Myelin dynamics: protecting and shaping neuronal functions. Current opinion in neurobiology, 47, 104-12.

⁸Maiese, K. Neurotransmission [online]. 2022, Apr [cited 2022, Aug 17].

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI:

Indikace – Neurobion je určený k léčbě nedostatku vitaminů B.

MAT-CZ-NEUROBION-23-000041